Lid worden

 • 1. Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan en kan aangevraagd worden bij de leiding.
 • 2. Met ingang van de eerste keer waarop men als lid is toegelaten moet contributie worden betaald.
      Wilt u eerst alleen maar meedoen als gast dan is dat ook mogelijk, de eerste twee lessen zijn dan gratis.
 • 3. De door de leden te betalen contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 • 4. Bij inschrijving als lid moet € 1,00 inschrijfgeld worden betaald.
 • 5. Betaling van de contributie is bij voorkeur via een automatische incasso machtiging.
 • 6. De opzegging van het lidmaatschap kan op ieder moment plaatsvinden, schriftelijk of telefonisch voor de 15e van de lopende maand.
      Als na de 15e het lidmaatschap opgezegd wordt dan is de contributie verschuldigd tot en met de volgende maand.
      Opzegging van het lidmaatschap kan alleen bij :

 

Ytsje Wijnsma
Haadwei 52A
9108MB  Broeksterwâld
0511-701638