Contact

Voor alle vragen kunt u terecht bij onderstaande bestuursleden.
U kunt uw vraag ook sturen per mail

Voorzitter
vacant

Penningmeester
Piet Oberman
Master Hamstrjitte 20
Broeksterwâld
0511-423782

Secretaris
Marieke Hekstra
Skutterswei 5
Broeksterwâld
06-23071176

Leden
Ytsje Wijnsma
Haadwei 52A
Broeksterwâld
0511-701638

Peter v.d. Veen
Westerloane 17
Broeksterwâld
0511-422002

Ide Venema
Kavelwei 35
Broeksterwâld
06-40515151